อุณหภูมิสี กับ ความสว่างของ LED


ค่าเคลวินของแสง ( KELVIN MEASUREMENT) กับหลอดไฟ LED


ค่าองศาเคลวิน เป็นหน่วยวัดของ อุณหภูมิสี  (COLOUR TEMPERATURE)  ค่าองศาที่น้อยจะให้แสงโทนสีเหลือง และ ค่าองศาที่สูงขึ้นจะเป็นการให้แสงโทนสีขาว หรือแสงสีขาวอมฟ้า แสงสีขาวในอุณหภูมิสีจะไม่ใช่แสงสีขาวบริสุทธิ์  แต่จะถูกผสมด้วยเฉดสีอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดเป็นแสงสีขาวที่แตกต่างกัน โดยทั้่วไปแสงสีขาวถูกแบ่งออกเป็น 3 เฉดขาวหลักคือ

ขาวอมเหลือง  (WARM WHITE)  ค่าองศาเควินจะอยู่ที่ 2700K-3200K ซึ่งมักนำมาผลิตหลอดไส้มาตรฐาน (INCANDESCENT) และ หลอดฮาโลเจน (HALOGEN)

สีขาวเย็นตา (COOL WHITE) สีขาวสว่างจะมีช่วงค่าองศาเควินที่ 5000K-6500K ซึ่งจะได้แสงที่ขาวกว่า นิยมนำมาใช้ตกแต่งห้องที่ต้องการความสว่างมาก เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องทำงาน เป็นต้น

สีขาวอมฟ้า (DAYLIGHT) หรือสีขาว DAYLIGHT  มีค่าองศาเคลวินที่ 7000K-7500K เป็นแสงที่สบายตาที่สุด เหมาะกับการอ่านหนังสือ ส่วนค่าองศาเคลวินที่ 9000K-10000K จะเป็นสีขาวที่มีความอมฟ้ามากกว่า แต่จะยังจัดในหมวดหมู่ DAYLIGHT

สำหรับโทนสี ที่ใช้สำหรับงานป้ายไฟ ที่ใช้ไฟ LED สีขาว แสงโทน DAYLIGHT หรือ SUPER BRIGHT จะทำให้ป้ายดูใหม่ตลอดเวลา เนื่องจากความขาวและแสงที่สว่าง